Polecamy

Kwiecień 2021 © Pxhere.com
[5/14]

Kwiecień 2021

Dodatek za jedną godzinę pracy w godzinach nocnych: 3,33 zł

Aby obliczyć wysokość dodatku z pracę w godzinach nocnych, należy kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę podzielić przez wymiar czasu pracy w danym miesiącu, a następnie wynik pomnożyć przez 20%.

Od 2021 r. pracownicy wykonujący pracę w godzinach nocnych mają prawo do wyższego dodatku. O ile wzrosła kwota dodatku za pracę w porze nocnej? Przedstawiamy wyliczenia na poszczególne miesiące.

Najnowsze wiadomości

reklama