MKTG NaM - pasek na kartach artykułów

Przez powiat wodzisławski ma biec Kolej Dużych Prędkości. Stanowisko wobec inwestycji zajęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej

Ireneusz Stajer
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej nie jest entuzjastą przebiegu Kolei Dużych Prędkości, ale dostrzega szanse dla powiatu wodzisławskiego związane z tą linią
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej nie jest entuzjastą przebiegu Kolei Dużych Prędkości, ale dostrzega szanse dla powiatu wodzisławskiego związane z tą linią Arc DZ
Kolej Dużych Prędkości ma przeciąż również ziemię wodzisławską. Wybrano wariant 72 KDP przebiegający od Godowa (rejon mostu nad Leśnicą), przez wschodnią część Skrzyszowa (Na Wygnańcu), Mszanę (Granice),  rejon ronda Obrońców Bożej Góry, Połomię (Dolanek-Nędza-Wielodroga). Wraz z linią Wodzisław-KDP-Jastrzębie (rejon Wilchw, Mszany (Szybów Zachodnich oraz Granic i Bożej Góry). Głos w tej sprawie zajęło Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej, które aktywnie uczestniczyło także w konsultacjach dotyczących planowanej budowy autostrady A1.

Obecnie aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności w związku z planowaną budową Kolei Dużych Prędkości i linii KDP nr 170 mającej przebiegać przez powiat wodzisławski.

- Nie jesteśmy entuzjastami przebiegu Kolei Dużych Prędkości przez powiat wodzisławski i wolelibyśmy modernizacji istniejącej linii 158.  Na powstanie linii KDP nie mamy jednak wpływu, a wobec nieuchronności budowy KDP przez ziemię wodzisławską uważamy, że władze powiatu, gmin i miast ziemi wodzisławskiej powinny kierować się ogólnym rozwojem  powiatu wodzisławskiego oraz stolicy powiatu miasta Wodzisławia Śląskiego, a zarazem skupić się na tym aby ziemia wodzisławska uzyskała jak najwięcej korzyści z odgórnie zaplanowanego tutaj i nieuchronnego przebiegu KDP przez powiat wodzisławski – wskazuje TMZW.

Jak dodaje, znajdą się poszkodowani przy tak dużej inwestycji. Podobnie było podczas budowy Autostrady A1 czy Drogi Głównej Południowej.

- Obawy lub protesty grupy czy grup mieszkańców wymagają zrozumienia i szacunku, ale nie mogą hamować ogólnego rozwoju miasta i regionu, dlatego wobec nieuchronnych planów budowy i przebiegu tutaj KDP należy skupić się nie na negowaniu jej istnienia (na co nie ma żadnych szans), ale zadbać o to aby inwestycja ta była dobrze zrobiona i jak najbardziej korzystna dla ziemi wodzisławskiej i jej mieszkańców – zaznaczają miłośnicy ziemi wodzisławskiej.

Uwagi zgłoszone przez TMZW w konsultacjach społecznych do spółki Centralny Port Komunikacyjny (pisma z dnia 30.07.2020, 29.12.2020, 15.11.2021, 29.03.2022)  – która ma się zajmować budową Kolei Dużych Prędkości w naszym regionie.

 • 1) remont starej stacji kolejowej w Wodzisławiu Śląskim wraz z remontem torów towarowych i możliwością załadunku/wyładunku towarów, tablice świetlne na stacji, przedłużenie peronów pasażerskich i budowę nowoczesnego przejścia przez tory, punkt utrzymania linii KDP;
 •  
 • 2) konieczność zapewnienia odpowiedniej ilości przejść dla mieszkańców i zwierząt na terenie powiatu wodzisławskiego w rejonie planowanej inwestycji (w tym budowę m.in. przejść i kładek dla pieszych w centrum Wodzisławia Śląskiego np. w rejonie wzgórza Żydowina);
 •  
 • 3)  w związku ze zmianami przebiegu niektórych dróg na terenie powiatu wodzisławskiego ich przebudowę i modernizację do wyższych standardów w rejonie budowy KDP;
 •  
 • 4) poszanowanie integralności powiatu wodzisławskiego poprzez zaprojektowanie odpowiedniej ilości wiaduktów drogowych nad KDP łączących stolicę powiatu wodzisławskiego z terenami powiatu wodzisławskiego po wschodniej stronie przebiegu linii KDP.
 •  
 • 5) poszanowanie historycznych części miejscowości ( w tym np. Połomi, Mszany i innych). Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy obu stronami  linii kolejowej (wschodnią i zachodnią);
 •  
 • 6) zagwarantowanie odpowiednich rekompensat dla poszkodowanych mieszkańców, firm i gmin powiatu;
 •  
 • 7) zwracano uwagę na gęsto zaludniony obszar powiatu i apelowano o nowoczesne rozwiązania technologiczne typowe dla budowy kolei w gęstej zabudowie mieszkaniowej (tunele, ekrany, maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej itp);
 •  
 • 8) apelowano aby to gminy ziemi wodzisławskiej poszkodowane przez budowę KDP były jej największymi beneficjentami (poprzez inwestycje około towarzyszące jak remonty dróg, starej stacji PKP, planowany terminal kontenerowy z miejscami pracy w powiecie itp).
 •  

TMZW uwagi zgłosiło również podczas konsultacji społecznych online dla gmin Wodzisław Śląski/Gorzyce, link: https://www.youtube.com/live/4ywT3SANKaA?feature=share&t=8846
 
W maju 2022 roku organizację zaproszono do uczestnictwa w komisji infrastruktury Rady Miasta w Wodzisławiu Śląskim. Po przeanalizowaniu korzyści i zagrożeń wynikających z budowy KDP Towarzystwo przedstawiło szereg argumentów za włączeniem Wodzisławia Śląskiego w sieć Kolei Dużych Prędkości:
 
- Odnosząc się do obaw niektórych mieszkańców miasta odnośnie przebiegu odcinka nowej linii kolejowej mamy szereg argumentów o znaczeniu strategicznym dla miasta Wodzisławia Śląskiego za odbudową połączenia kolejowego Wodzisław-KDP-Jastrzębie - stwierdza TMZW.
 

 • 1. Linia Wodzisław-Jastrzębie istniała od 1913 do 2002 r. Wbrew obiegowym opiniom nie będzie służyła wyłącznie do komunikacji na odcinku Wodzisław-Jastrzębie. Domknie ona tzw. „krwioobieg kolejowy Subregionu Zachodniego” i odbuduje dawną „obwodnicę kolejową ROW”, jak nazywano LK159 i odcinek Wodzisław-Jastrzębie. Umożliwi ona dojazdy z i do Wodzisławia Śląskiego poprzez Jastrzębie-Zdrój lub KDP LK170 w kierunkach m.in. takich jak: Wisła, Cieszyn, Żory, Bielsko-Biała, Katowice przez KDP oraz np. z Jastrzębia-Zdroju poprzez Wodzisław Śląski do Rybnika.
 •  
 • 2. Brak połączenia Wodzisławia z Jastrzębiem uniemożliwi tworzenie w przyszłości połączeń typu np. Rybnik – Wodzisław – Jastrzębie – Pawłowice - Wisła lub Rybnik – Wodzisław –KDP – Ostrawa, a nawet w przyszłości utworzenie ewentualnej kolei aglomeracyjnej w postaci pętli Rybnik – Żory – Pawłowice – Jastrzębie – Wodzisław – Radlin – Rybnik. Spowoduje to stopniowe wykluczenie Wodzisławia Śląskiego z kolejowej mapy Polski i regionalnej mapy połączeń kolejowych. LK158 będzie służyć wyłącznie pociągom regionalnym do Chałupek, a w głównej mierze pociągom towarowym. Pociągi Intercity przeniosą się na linię KDP LK170, z której jedynie połączenie Wodzisławia z Jastrzębiem umożliwi dojazd PKP Intercity do Wodzisławia Śląskiego i na odwrót.
 •  
 • 3. Wbrew obiegowym opiniom z linii korzystać będą pasażerowie nie tylko w relacjach Wodzisław-Jastrzębie, ale w wielu innych, których możliwości utworzenia pojawią się po wybudowaniu odcinka kolei Wodzisław-Jastrzębie. Jak wspomniałem, mogą to być połączenia regionalne typu linii E3 Jastrzębie-Wodzisław-Rybnik lub połączenia średniodystansowe Rybnik-Wodzisław-Jastrzębie-Wisła a także międzynarodowe Bogumin-KDP-Wodzisław-Rybnik-Katowice. Twierdzenie, że budowa kolei do Jastrzębia ma służyć tylko do połączeń Wodzisławia z Jastrzębiem jest po prostu brakiem wyobraźni lub celowym działaniem mającym na celu blokowanie odbudowy linii z powodów partykularnych.
 •  
 • 4. Linia przebiegająca przez Wodzisław nie będzie typową linią KDP, a de facto jedynie odtworzeniem jednej z dwóch istniejących dawniej linii do Jastrzębia przez Turzę lub Wilchwy z prędkością około V100. Nie będzie ogromnych wyburzeń jakich można spodziewać się podczas budowy LK170 w Mszanie czy Połomi.
 •  
 • 5. Linia ta w zależności od wybranego wariantu umożliwi mieszkańcom Wilchw lub Turzyczki i Turzy Śląskiej, a także mieszkańcom dzielnicy Stare Miasto korzystanie z kolei pasażerskiej. Będzie to możliwe poprzez budowę nowych przystanków kolejowych. Przy jej okazji planuje się budowę nowego przystanku Wodzisław Śląski-Centrum, przystanku Wilchwy czy Turzyczka/Turza w zależności od wybranego wariantu.
 •  
 • 6. Wodzisław Śląski jest stacją węzłową na LK158 i LK876, a połączenie LK158 i LK170 KDP jest również konieczne ze względów bezpieczeństwa Państwa, szczególnie w obszarze nadgranicznym.
 •  
 • 7. Linia kolejowa zostanie wybudowana wg nowych standardów w tym likwidacji niekolizyjnych przejazdów kolejowych. Wbrew pozorom umożliwi to względnie ciche korzystanie z linii kolejowej do Jastrzębia ale co bardzo ważne obniży również hałas w mieście dla pociągów jadących obecną LK158 od i do Chałupek. Będzie to się objawiało choćby brakiem sygnalizowania (trąbienia) przez maszynistów na przejazdach kolejowych w Wodzisławiu Śląskim.
 •  
 • 8. Brak rozwoju sieci kolejowej w Wodzisławiu Śląskim, spowoduje marginalizację tutejszej kolei i stagnację miasta w dziedzinie transportu kolejowego. Rozwój miasta z przełomu XIX i XX w. był możliwy właśnie dzięki powstaniu tutaj kolei. Obecnie praktycznie wszystkie ośrodki w Subregionie Zachodnim rozwijają lub planują rozwijać sieć kolejową (Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rybnik, Racibórz). Po okresie upadku gospodarczego miasta w latach 90. XX wieku, również Wodzisław Śląski musi zacząć myśleć długofalowo i strategicznie a nie jedynie doraźnie chwilowo. W tym celu należy wykorzystać istniejące państwowe plany dotyczące rozwoju sieci kolejowej w mieście.
 •  
 • 9. Budowa kolei w kierunku LK170 KDP i Jastrzębia-Zdroju w całości finansowana będzie z budżetu Państwa.
 •  
 • 10. Odbudowa kolei w kierunku LK170 i Jastrzębia-Zdroju to ogromna szansa dla Wodzisławia Śląskiego, a lokalne uciążliwości związane z jej budową  nie powinny przysłaniać strategicznego rozwoju naszego miasta i komunikacji Wodzisławia Śląskiego z ościennymi gminami, powiatami i „światem”.

Wariant nr 72 przez Połomię, Mszanę i Godów

Obecnie wiemy, że wybrano wariant nr 72 przez Połomię, Mszanę i Godów wraz z łącznicą przez Wilchwy. Czas przejazdu z Wodzisławia Śląskiego do centrum Katowic ma wynosić 42 minuty. Zdaje się umożliwiać to podjęcie przez mieszkańców miasta pracy w Katowicach i codzienną podróż do Katowic koleją. Do Warszawy z Wodzisławia Śląskiego dojazd ma zająć około 2 godzin i 30 minut. Zgodnie z założeniami linią KDP Godów-Mszana-Katowice mają przejeżdżać 84 pary pociągów pasażerskich na dobę oraz 7 par lekkich pociągów towarowych.

- Zaznaczyć należy, że ewentualne utrudnienia, wysiedlenia oraz trudności związane z budową KDP w Wodzisławiu Śląskim będą niewielkie. Samo zaś pozbawienie Wodzisławia Śląskiego Kolei Dużych Prędkości byłoby dla miasta ogromnym zaniedbaniem, tym bardziej, że z KDP będą mogli skorzystać mieszkańcy wszystkich pobliskich dużych miast: Rybnika, Żor i Jastrzębia-Zdroju. Zdaniem TMZW w tym gronie musi znaleźć się również Wodzisław Śląski, dlatego popieramy włączenie miasta do sieci KDP – podkreśla Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Ślubowanie olimpijczyków - wywiad Przemysław Zamojski

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na wodzislawslaski.naszemiasto.pl Nasze Miasto