Polecamy

Mazda 6 (sedan) © licytacje.komornicze.pl
[3/29]

Mazda 6 (sedan)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śl. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-01-2020 roku o godz. 10:00 odbędzie się w kancelarii komornika pierwsza licytacja ruchomości:

samochód osobowy Mazda 6 (sedan),
rok prod. 2013, VIN: JMZGJ621621131234,
przybliżony przebieg na dzień zajęcia: 216 000 km,
rodzaj paliwa: olej napędowy,
poj. silnika: 2191,00 cm3(110,00 kw).

WARTOŚĆ SZACUNKOWA: 53.200,00 zł
CENA WYWOŁANIA: 39.900,00 zł

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. § 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji.
Tani samochód od komornika? Sprawdź licytacje komornicze w woj. śląskim. Ceny wywołania są atrakcyjne! Można kupić auta znanych marek. Sprawdź oferty ze stycznia 2020 roku. Kliknij "ZOBACZ GALERIĘ".

Najnowsze wiadomości

reklama