GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

GIS (Główny Inspektorat Sanitarny)

GIS, czyli Główny Inspektorat Sanitarny, to centralny urząd administracji rządowej. Swoją siedzibę ma w Warszawie i działa od stycznia 2000 roku. GIS kieruje Państwową Inspekcją Sanitarną, inicjuje i nadzoruje czynności administracji rządowej, które zmierzają do zapobiegania i minimalizowania negatywnych skutków zdarzeń dotyczących zdrowia publicznego. Jeżeli istnieje zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego, GIS ma prawo wydawania poleceń, które dotyczą działań zapobiegawczych. Ponadto może wykonywać czynności kontrolne oraz ma prawo do pozyskiwania informacji o sposobie realizacji zadań urzędu w tym zakresie.

Najpopularniejsze

60-latek spadł z kilku metrów. Zabrał go LPR. "Próbował dostać się do chorej matki"

60-latek spadł z kilku metrów. Zabrał go LPR. "Próbował dostać się do chorej matki"

"100 lat temu na Śląsku": Wzrost dezercji. Żandarm zastrzelił żołnierza w Bełsznicy

"100 lat temu na Śląsku": Wzrost dezercji. Żandarm zastrzelił żołnierza w Bełsznicy

Lokalne oferty

reklama
Dodaj ogłoszenie